Medisch specialisten St Jansdal voeren actie

HARDERWIJK – Op donderdag 7 oktober is er een landelijke protestactie van medisch specialisten in het hele land. Zij protesteren tegen plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de vrijgevestigde artsen van ziekenhuis St Jansdal zullen deze dag actie voeren door zondagsdiensten te draaien. Dat betekent onder andere dat er geen spreekuren worden gehouden. Ook geplande operaties gaan niet door. Alle spoedeisende zorg, waaronder spoedoperaties, gaat uiteraard wel gewoon door.
 
Met alle patiënten, die op donderdag 7 oktober een afspraak hebben met een medisch specialist, zal contact worden opgenomen. Er zal geprobeerd worden op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak met hen te maken.
 De kinderartsen, reumatologen, revalidatieartsen en de geriaters zullen niet meedoen en houden op donderdag 7 oktober gewoon spreekuur. De raad van bestuur van Sint Jansdal betreurt het dat patiënten hinder zullen gaan ondervinden van de acties van de vrijgevestigde medisch specialisten. Voor zover dit binnen het bereik van de raad van bestuur ligt, zal geprobeerd worden deze hinder tot een minimum te beperken.

HARDERWIJK – Op donderdag 7 oktober is er een landelijke protestactie van medisch specialisten in het hele land. Zij protesteren tegen plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de vrijgevestigde artsen van ziekenhuis St Jansdal zullen deze dag actie voeren door zondagsdiensten te draaien. Dat betekent onder andere dat er geen spreekuren worden gehouden. Ook geplande operaties gaan niet door. Alle spoedeisende zorg, waaronder spoedoperaties, gaat uiteraard wel gewoon door.

 

Met alle patiënten, die op donderdag 7 oktober een afspraak hebben met een medisch specialist, zal contact worden opgenomen. Er zal geprobeerd worden op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak met hen te maken.

 
De kinderartsen, reumatologen, revalidatieartsen en de geriaters zullen niet meedoen en houden op donderdag 7 oktober gewoon spreekuur. De raad van bestuur van Sint Jansdal betreurt het dat patiënten hinder zullen gaan ondervinden van de acties van de vrijgevestigde medisch specialisten. Voor zover dit binnen het bereik van de raad van bestuur ligt, zal geprobeerd worden deze hinder tot een minimum te beperken.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden