Wonen en werken in vernieuwde havenkom

Foto: MUST

De gemeente heeft haar plannen rond de havenkom ontvouwd. Daarbij gaat men er van uit, dat ABZ Diervoeders blijft. Aan de overkant komen woningen.

Het concept is al een jaar oud, maar de afgelopen tijd heeft men gesprekken gevoerd met de Lidl. ABZ Diervoeders en Van Rootselaar. De laatste is bereid om met de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken. Ook het terrein met het huis van de familie van Rootselaar zou dan herontwikkeld worden. De bedoeling is, dat er woningen komen Het huidige parkeerterrein wordt dan manifestatieterrein, misschien zelfs wel van gras. De woningbouw begint waar nu de dependance van het stadhuis staat. Daar zou ook “Het Centrum van de Smaak” kunnen komen. Dat centrum moet het uithangbord van Nijkerk als deelnemer aan Regio Food Valley worden.

In deze plannen is geen ruimte voor het nieuwe “Huis van de Stad”, terwijl dat wel als één van de vier mogelijkheden genoemd wordt in de variantenstudie, die door datzelfde gemeentehuis (plus belanghebbenden)  is gemaakt.. De regiegroep Binnenstad is er nuchter over: Voorzitter Graafland eerder op onze site: “Voor de visie op de binnenstad maakt het uiteindelijk niets uit.” Deze ambtelijke plannen zijn voorgelegd aan diezelfde regiegroep Binnenstad en die kon zich er wel in vinden. Eind juni is er een voorlichtingsavond.

Aan de kant van ABZ Diervoeders is ook overlegd. ABZ kijkt of de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd kan worden, bijvoorbeeld door het beperken van de vrachtwagens en die aan de achterkant te laden en lossen. Ook de buitenkant van het gebouw zou dan opgeknapt worden. .De Lidl wilde de Havenaer behouden en het gebied daar versterken, zonder een te grote concurrent voor de binnenstad te worden.

 

 

Dossier:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden