CDA: OZB kan verder omlaag

Foto:

Het CDA heeft bij de behandeling van de begroting 2017 -2020 van de gemeente Nijkerk opnieuw gepleit voor het terugdraaien van de in 2016 doorgevoerde verhoging van de Onroerende Zaak Belasting.

Eerder had het CDA bij de begroting 2016 ook al haar bezwaren geuit tegen de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde verhoging van de OZB met 10 %, met een totale opbrengst van € 800.000,- Omdat de coalitiepartijen, De Lokale Partij, Pro 21 en de VVD dit voorstel steunden, is in 2016 deze belastingverhoging ook daadwerkelijk gerealiseerd. Volgens het CDA overbodig, omdat de begrotingen in de komende jaren overschotten lieten zien.

Met tegenzin ingestemd met 1% verlaging

In een persbericht schrijft CDA-fractievoorzitter Joop van Ruler, dat die situatie verder is verbeterd. “De overschotten die al waren voorzien zijn in meerjarig perspectief alleen maar toegenomen.
Van Ruler: “De financiële positie van de gemeente Nijkerk is verder verbeterd door een hogere uitkering door het Rijk via het gemeentefonds. Bovendien vallen de uitgaven binnen het Sociaal Domein mee, terwijl in de begroting al rekening is gehouden met een verhoging van de vergoedingen voor de huishoudelijke hulp en een verlaging van de eigen bijdragen die mensen voor allerlei voorzieningen moeten betalen.”

Van Ruler licht de financiële ontwikkelingen toe: “Volgens de laatste rapportages houden wij in 2016 al € 1,1 miljoen over. In 2017 zien wij een overschot van € 200.000, maar de jaren daarna loopt dat al weer snel op naar € 1,2 mln in 2018, 2,0 mln in 2019 en eveneens 2,0 mln in 2020. In meerjarig perspectief was en is de eerder doorgevoerde OZB-verhoging van 10 % niet nodig en dus is er alle reden die OZB-verhoging zo snel mogelijk weer terug te geven aan onze inwoners. Het tekort dat in 2017 eenmalig door de OZB-verlaging ontstaat kun je eenvoudig egaliseren met de overschotten in andere jaren en dan nog blijft er veel over.”
De andere partijen waren niet bereid het voorstel van het CDA te steunen. Daarom heeft het CDA uiteindelijk het voorstel van De Lokale Partij gesteund om de OZB met 1 % te verlagen en de jaarlijkse indexatie (in 2017 1 %) niet door te voeren. Ook Pro 21 en VVD steunden dit voorstel.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen