BIZ kan nu door

Rond de 70% van de ondernemers in De Schakel wist aan het begin van de avond nog niet, wat ze met de BIZ aan moesten. Aan het einde kon Rob Veltink opgelucht laten weten, dat 62% voor gestemd had.

Wat de BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) inhoudt, had hij vorige week voor onze camera uitgelegd.

Dat verhaal deed hij vanavond nog eens uitgebreid over. Daarin werd hij bijgestaan door wethouder Wim – “grijp die kans”- van Veelen en ervaringsdeskundige Olthuis uit Hoofddorp, waar het centrum intussen al meer dan 6 jaar een BIZ heeft en tot volle tevredenheid.

De BIZ wordt verplicht voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Dat zijn dus ook de ondernemers en ketens (zoals Kruidvat bijvoorbeeld), die nu geen lid van de NOV zijn. In Nijkerk gaat het om de ondernemers in dit gebied.

De vastgoedeigenaren spelen geen rol in de BIZ. Zij worden verenigd in een eigen investeringsfonds, dat nog niet eens in de kinderschoenen staat. De eerste gesprekken over dat fonds beginnen eind van deze maand.

Meer dan 100.000 euro in de pot

Als de BIZ doorgaat moeten 163 ondernemers in het afgebakende gebied bij elkaar 111.000 euro opbrengen. Dat gebeurt door middel van een soort belasting, die de gemeente int. Dat bedrag is berekend op basis van deze bijdrage

De gemeente doet daar nog eens 30.000 euro bij. In totaal dus 141.000 euro en dat is een verdubbeling van het budget, dat de NOV leden jaarlijks bij elkaar brengen.

Percentage ja-zeggers niet voldoende

Na de presentaties konden vragen gesteld worden en die gingen vooral over geld. Dat kwam waarschijnlijk, omdat de werkgroep, die de BIZ voorbereid ook een voorlopig begroting voor 2018 had opgesteld. Die begroting nu riep vragen op. Over het bestuur (van de stichting in oprichting) meldde Veltink, dat er 2 vacatures zijn. Er zitten nu drie mensen in: hijzelf, Jantina van de Akker en Eric van der Goot.

Uiteindelijk kon er gestemd worden. De zaal zal behoorlijk vol, maar 39 ondernemers werken in het BIZgebied. Het ging er dus om hun stemming te peilen. 62% bleek voor 38% tegen de komst van de BIZ. Dat betekent groen licht voor de verdere voorbereiding door de werkgroep en door de gemeente. In oktober wordt er weer gepeild, maar dan telt het echt. Van de 163 ondernemers moet meer dan de helft aanwezig zijn: 82 ondernemers dus.Op die avond moet 2/3 voor stemmen. dat zijn er 72.

Dat wordt nog spannend, want die 62% van vanavond is niet genoeg, dat moet 67% zijn. De werkgroep is er dus nog niet.

Reacties