Parkeren voorlopig niet duurder

Foto:

Het parkeren en de plannen voor de havenkom zijn de hete hangijzers voor de gemeenteraad, wanneer het gaat over de toekomst van de binnenstad.

Na de raadsvergadering van afgelopen donderdag is de ergste druk van de ketel. De raad wilt niet, dat het college onomkeerbare beslissingen neemt.

Door een ruime meerderheid van de raadsfracties in de Nijkerkse gemeenteraad wordt ingestemd met de uitgangspunten voor de toekomstvisie van de binnenstad. Maar men wil unaniem dat overleg over deze prangende zaken niet vooraf wordt belet door besluitvorming. Dat schrijft Wijnand Kooijmans in De Stad Nijkerk.

Parkeren

In het voorstel van het college van burgemeester en wethouders was opgenomen een stijging van de parkeertarieven in vier jaar tijd van zeventig naar negentig eurocent. Dat plan gaat voorlopig de ijskast in, evenals het voorstel de prijs voor een parkeerabonnement in de binnenstad de komende vijf jaar te verhogen tot vijfhonderd euro. Tussen het Platform Binnenstad en de indieners van de 140 handtekeningen tegen het verdwijnen van parkeerplaatsen op de begane grond kan hierdoor zonder voorwaarden vooraf overleg worden gevoerd. Uitgangspunt blijft wel dat er bronpunten in de vorm van parkeergarages moeten komen aan de rand van de binnenstad.

ABZ-diervoeding

Er wordt met de onderneming gepraat over de geurcirkels waarop het bedrijf recht heeft volgens de door de provincie Gelderland afgegeven vergunning. Aan de hand daarvan kan worden bekeken of woningbouw aan de Kolkstraat en omgeving mogelijk is of in welke mate. Van het bedrijf verwacht de raad wel een positieve insteek bij de gesprekken.

Alleen CDA tegen

De positie van het Huis van de Stad op de plek van de huidige dependance van het stadhuis wordt alleen betwist door het CDA. Deze fractie stemde dan ook tegen het totale voorstel. Volgens fractievoorzitter Joop van Ruler valt renovatie van het huidige stadhuis veel goedkoper uit en hoeft niet het totale plein in de Havenkom te worden geschrapt als parkeerplaats.

Reacties