Blijft de Kindertelefoon in Nijkerk rinkelen?

Foto:

Onlangs luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voort bestaan. De organisatie moet nu met alle gemeenten afzonderlijk onderhandelen over de betaling voor de diensten.

Het CDA wil, dat de KIndertelefoon in Nijkerk bereikbaar blijft en heeft er vragen over gesteld aan het college. Judith Overvliet (CDA) vraagt, of B&W van plan is niet alleen een contract met de Kindertelefoon te sluiten, maar ook met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)en de stichting Sensoor (Luisterend Oor)
Overvliet wil weten, of dat voor 1 juni aanstaande kan, omdat dat de datum is, waarop die organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit.

Achtergrond

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een
sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt onze bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen.’ Zo meldt de organisatie in het NRC. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden