INGEZONDEN BRIEF: Maak vaart met woningbouw Filippo-terrein

Foto:

Binnen Nijkerkerveen leefden lange tijd twee grote ergernissen.

En dat waren de open gaten in de kern van het dorp op de Nieuwe Kerkstraat en de vervallen situatie van het Filippo-terrein aan de Jacob de Boerweg.

De Nieuwe Kerkstraat loopt sinds vorig jaar aardig vol met vrijstaande nieuwbouwwoningen, maar in de woningbouwplannen op het Filippo-terrein lijkt geen beweging te zitten.

Het is de bedoeling dat op deze locatie dertig levensloopbestendige sociale huurwoningen voor senioren worden gerealiseerd door de woningstichting De Goede Woning. Het is de laatste klus voordat de Goede Woning gaat fuseren met een andere woningbouwcorporatie. De gemeente Nijkerk en de politiek geven hieraan alle steun. En ook het dorp staat er bijna volmondig achter. De behoefte aan seniorenwoningen in Nijkerkerveen is enorm. Alleen al aan de Westerveenstraat ken ik zeven huishoudens die graag zouden willen verhuizen naar dit prachtige woningbouwplan. Daardoor komt bovendien veel doorstroming op gang op het gebied van sociale woningbouw.

De bouw van het project was eigenlijk eind 2016 gepland, maar een enkele omwonende gooit roet in het eten. Onder geen beding wensen ze mee te werken, terwijl naar mijn mening ook zij er flink op vooruit kunnen gaan. Immers, de oude vervallen loodsen van Filippo worden afgebroken, de omgeving wordt verfraaid en de woningen worden volledig omzoomd door veel groen. Zo niet, dan dreigt de locatie haar bedrijvenlocatie te behouden en kan er zelfs zware industrie worden gevestigd van de hoogste milieucategorie.

Ik doe daarom een moreel appèl op alle betrokkenen om het bouwplan eindelijk groen licht te geven.

Dat is in het belang van iedereen.
Kees van den Heuvel
Raadslid gemeente Nijkerk

Reacties