Sporten en bewegen voor iedereen

Foto:

Sport en bewegen als motivatie voor plezier, een goede gezondheid, sociale verbinding of prestatie.

Binnen het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord werken onderwijs, sportclubs, welzijnsorganisaties en de gemeente Nijkerk samen aan een zo gevarieerd mogelijk sport- en beweegaanbod in de gemeente. De 25 partijen vinden, versterken en benutten elkaars krachten. Zo doen zij hun best om goed aan te sluiten bij de uiteenlopende behoeften van alle doelgroepen.

Er wordt ingezet om de maatschappelijke kracht van sport in de gemeente Nijkerk optimaal te benutten. “Ondanks de coronaperikelen konden een behoorlijk aantal sport- en beweegprogramma’s in aangepaste vorm toch doorgaan. Daar ben ik heel trots op. Met de nieuwe subsidieregeling hopen we dat de organisaties ook het komende jaar samen weer veel nieuwe activiteiten ontwikkelen”, geeft wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh aan.

Drie pijlers

Er zijn drie pijlers binnen het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Nijkerk vastgesteld: 1) versterken van de kwaliteit van bewegingsonderwijs en een breed aanbod in sport- en beweegactiviteiten; 2) inzetten op meer kwetsbare groepen in de samenleving, zodat alle inwoners van de gemeente Nijkerk met plezier kunnen sporten en bewegen; 3) zorgdragen voor vitale, ondernemende en veilige sportverenigingen en sportaanbieders. Deze zijn vertaald in drie thema’s:

  1. Een sportieve start
  2. Iedereen doet mee
  3. Een krachtige organisatie

Gezonde levensstijl

Sport en beweging geeft plezier en het past bij een gezonde levensstijl. “De natuurlijke relatie tussen bewegen en gezondheid loopt als een rode draad door het akkoord. Er is ook extra aandacht voor inclusief sporten. Door bepaalde aanpassingen te doen kunnen mindervalide mensen ook meedoen. Daarnaast gaan wij nog nadrukkelijker aan de slag met sport- en bewegen voor bijvoorbeeld ouderen en mensen in een achterstandssituatie. Ook vraag ik aandacht voor de positie van de vrijwilligers. Zonder hun inzet zou het merendeel van de activiteiten niet kunnen plaatsvinden”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan.

Tijdelijke subsidies beschikbaar

De gemeente Nijkerk ontvangt van het Rijk een bijdrage voor de uitvoering van het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord. In het afgelopen half jaar zijn er verschillende aanvragen gedaan. Voor 2022 is nog een budget van € 30.000 beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag doen voor deze tijdelijke subsidieregeling. De voorwaarde is dat de activiteiten gericht zijn op de drie thema’s uit het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord. Verder moet duidelijk worden hoe de activiteit in de toekomst zonder subsidie door kan gaan. Voor meer informatie kunnen de initiatiefnemers terecht op de website van de gemeente Nijkerk.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden