Jermaine Cikic weg bij Sparta Nijkerk

Foto: VV Sparta Nijkerk

Het verblijf van Jermaine Cikic bij Sparta Nijkerk blijft beperkt tot een periode van drie maanden.

Op 16 juli jongstleden, de dag van de eerste training voor het seizoen 2016-2017, meldde Jermaine zich met een blessure hetgeen voor hem en de club een valse start betekende.

Teveel obstakels

Het herstel duurde geruime tijd waardoor Jermaine het grootste deel van de voorbereiding mistte. In de periode erna kwam hij ook te weinig aan voetballen toe hetgeen zijn plezier in voetballen niet in positieve zin beïnvloedde. Daarbij kwam dat zijn schoolrooster hem belette op maandagavonden te trainen. Een vooraf niet voorziene omstandigheid. In overleg met de TC wordt het contract van de in Amsterdam woonachtige Jermaine op zijn verzoek ontbonden. Waarschijnlijk zal hij proberen in de buurt van zijn woonplaats een nieuwe club te vinden. Sparta Nijkerk zal, voor zover mogelijk binnen de regelgeving van de KNVB, medewerking verlenen.

De TC betreurt de gang van zaken. “We hebben Jermaine als een talentvolle jongen gehaald en daar ook tijd in gestoken. Dan is het altijd jammer als het zo loopt. Maar in dit geval is het de beste oplossing voor beide partijen. Wij wensen Jermaine veel succes in zijn verdere voetbalcarri├Ęre”, aldus technisch manager Harry Hamstra.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen