Gemeente heeft ook zienswijzen over knooppunt ingediend

Foto:

Niet alleen de stichting¬†“Hoevelaken bereikbaar en Leefbaar” heeft zienswijzen over knooppunt Hoevelaken ingediend. De gemeente is niet achter gebleven.

Verkeer

De gemeente vraag extra aandacht voor de verbinding ten behoeve van het langzaam verkeer bij bedrijventerrein Horsterbeek.

Net als de stichting brengt het college de sociale veiligheid van fietsverbindingen voor het voetlicht.

Een ander punt is de afslag op de A28 bij de N301, die moet zo worden, dat daar geen filevorming door afslaand verkeer ontstaat.

De verkeersafwikkeling richting Westerdorpstraat moet beter, met name richting Euretco.

Water

De gemeente vindt het een gemiste kans, dat de Hoevelakense Beek in de plannen alleen maar een verbeterde waterverbinding wordt. Er zouden meer mogelijkheden voor recreatie moeten komen.

Landschap en cultuurhistorie

De gemeente vindt, dat in het landschapsplan van het knooppunt te weinig rekening gehouden wordt met het beleid, dat Nijkerk voert. De gemeente heeft hier dan ook een aantal detailvragen over gesteld en vraagt in het algemeen meer rekening met het lokale beleid te houden.

Euretco

De Euretco-organisatie is in de loop der jaren veranderd en daardoor is het gebouw te groot geworden. Bovendien is het sterk verouderd. Momenteel wordt gewerkt aan een plan om er naast bedrijfsmatige activiteiten ook huizen te bouwen. Hierover is al overleg geweest met Rijkswaterstaat, onder andere over de Hoevelakense beek en de plek van de geluidsschermen.

Reacties

article
118797
Niet alleen de stichting¬†“Hoevelaken bereikbaar en Leefbaar” heeft zienswijzen over knooppunt Hoevelaken ingediend. De gemeente
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118797/zonder-titel-113/
2018-11-19T13:26:28+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/10/04185647/2018-10-04-knooppunt-hoevelaken.jpg
knooppunt Hoevelaken, nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Hoevelaken, Nieuws