Dromen over het huis van de stad

Foto:

De plek ligt al vast.

Het nieuwe huis van de stad komt waar nu de (ongebruikte) dependance van het stadhuis staat.

Daar hoefden de ongeveer 50 belangstellenden dan ook niet meer over na te denken. Van iedere politieke partij waren er toehoorders. De wethouders Oosterwijk en Broekman waren er ook. Zij keken toe hoe ” gewone” inwoners, de stadsdichter, maar vooral vertegenwoordigers van organisaties als de bibliotheek, Sigma, Museum Nijkerk en de Atelierroute zich rond een paar thema’s verzamelden. Er waren ook mensen afwezig, zoals vertegenwoordigers van het Platform Binnenstad, bijvoorbeeld uit de werkgroep “Ontwikkeling Havenkom/Kerkplein”. We misten ook Citymarketeer Machteld Beekhuis.

Wethouder Oosterwijk zou graag zien, dat er straks in het nieuwe (zo duurzaam als maar mogelijk) bouwwerk een aantal elementen samenkomen. Wat hem betreft is er altijd wat te doen, is het vooral van de gemeenschap (en niet alleen van de gemeente). Het gebouw wordt rond de 3800 vierkante meter, waarvan 1000 vrij beschikbaar zijn. Die moeten nog ingevuld worden. Deze avond was bedoeld als een eerste begin daarvan

Projectleider Henk Brentjes en zijn mensen hadden vier thema’s als vertrekpunt opgeschreven

Kunst en cultuur

Daar werden de meeste ideeën opgeprikt. Die gingen vaak uit van nieuwe kansen, die zo’n gebouw kan bieden. Kansen voor muziek, het werken met je handen, voor theater en voor exposities (bijvoorbeeld in de ontvangsthal). Goed geluid en lekker zitten zijn essentieel, zo luidde één van de opmerkingen.

Dienstverlening

Hier verschenen kreten als flexplekken, het Paashuis, 1 loket, Seats2meet en ruimte voor start-ups (zoals de Nieuwe Stad in Amersfoort).

Eten en drinken

Het ontmoeten werd daar  in samenhang met andere gebruikers van het huis van de stad heel belangrijk gevonden. De Postkamer werd als voorbeeld genoemd. Een ander suggestie was om er ook mutli-cultureel te kunnen eten en drinken. Overigens viel de kreet “Lekker Nijkerk”opvallend genoeg niet één keer.

Outside the box

Een van de meest opvallende suggesties was de ontmoetingsruimte op het dak van het huis van de stad. Op de begane grond moest vooral ook de omgeving van het gebouw bij het gebouw betrokken worden. Er zouden een pop-up museum, een  crèche, de VVV en een klein klein medisch centrum ontwikkeld kunnen worden. Sommigen vroegen om een Hoevelakens en een Veensch hoekje in het gebouw.

Overigens werd er niet zomaar gebrainstormd. Er waren natuurlijk wel kaders.

Hoe nu verder

Henk Brentjes (rechts op de foto) was enthousiast over wat de avond had opgeleverd. De input wordt meegenomen in een dik pak papier, dat aan de basis van het nieuwe huis van de stad zal liggen. Daarvoor dienen ook vergelijkbare sessies, die met ambtenaren gehouden worden.

Dat basisdocument moet nog geschreven worden. Eerst ontvangen de deelnemers van vanavond via de mail een rapportage. Daarna volgen bijeenkomsten met serieus geïnteresseerde partijen. Externe partijen weden die genoemd, maar toekomstige partners zou beter geweest zijn. In het eerste kwartaal van 2019 zal het basisdocument klaar zijn en kan de volgend stap gezet worden.

Opvallend: In 2016 sprak toenmalig wethouder Wim van Veelen nog over het “Huis van de Smaak” naast het huis van de stad. Niemand, die het er deze avond nog over had.

Heeft u nog suggesties voor het huis van de stad? Dan kunt u die mailen naar [email protected] .

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden