Samen aan de slag met het centrum van Hoevelaken

Foto:

De Visiegroep Centrum Hoevelaken heeft met veel enthousiasme eind vorig jaar een samenhangend toekomstbeeld gepresenteerd van een gedroomd, kloppend hart van Hoevelaken.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht

In de visiegroep zitten inwoners, ondernemers en sociaal-culturele partijen. Zij hebben vele gesprekken gevoerd en er is een grote bijeenkomst geweest met 200 inwoners. Het doel is om met elkaar te werken en zo het centrum functioneel, en ruimtelijk een kwaliteitsimpuls te geven. “Als college zien wij het doel en de uitgangspunten van deze visie als een mooi startpunt. Voor de uitvoering is het belangrijk dat alle betrokkenen – ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren – vanuit hun eigen verantwoordelijkheid stappen zetten”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Er is veel energie ontstaan bij de betrokkenen rondom het centrum. Het is nu zaak om dit vast te houden en een vervolgtraject met elkaar mogelijk te maken.

Eerste stap

De rol van de gemeente is om de verwachtingen van dit proces te managen en duidelijk te zijn over de uitgangspunten. Door de betrokken partijen wordt gekeken welke concrete acties uit de visie door wie worden uitgewerkt en wat de rolverdeling is tussen (vastgoed) eigenaren, ondernemers en de gemeente. De gemeente neemt de eerste stap om te laten zien dat zij wil bijdragen aan de uitvoering van de visie. Er is begonnen met een vervolgstudie voor het project de Stuw. Daarnaast wil de gemeente op korte termijn starten met een eenduidige inrichting van de pleinen, de oversteek bij het plein en de markt. Daarvoor wordt budget gevraagd aan de gemeenteraad.

Hoe verder?

Van de (vastgoed) eigenaren en ondernemers wordt ook wat verwacht. In de visie zijn verschillende panden genoemd waar iets moet gebeuren. Voorbeelden zijn de Wiekslag, het deels leegstaande pand vanaf de Albert Heijn tot aan de Blokker en het pand van de Lidl. Vanuit de gemeente wordt er ruimhartig naar planologische ontwikkelingen gekeken en zal het om maatwerk per locatie gaan. Daarom zal er geen algemeen geldend bestemmingsplan voor het hele centrum worden gemaakt. Op het moment dat de vastgoedeigenaren investeren in deellocaties en panden zal de gemeente weer een stap zetten.

Platform centrum Hoevelaken

Het college is erg verheugd met deze visie van de Visiegroep Centrum Hoevelaken. Dit past in de wijze waarop de gemeente en alle betrokken partijen samen verder gaan. De gemeente ziet de visiegroep als een belangrijke partner en wil graag samen stappen zetten in de uitvoering van de visie. Het zou mooi zijn als er vanuit deze groep een platform voor het centrum van Hoevelaken gevormd zou worden.

Om de visie uit te kunnen voeren, vraagt het college aan de raad om in de voorjaarsnota hiervoor  1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De Stuw

Daarnaast spelen twee andere projecten nog een rol. De Stuw als centraal maatschappelijk brandpunt en herontwikkeling rond De Traa en Phoenix . Daar komt het college later op terug.

'

Reacties

article
121569
De Visiegroep Centrum Hoevelaken heeft met veel enthousiasme eind vorig jaar een samenhangend toekomstbeeld gepresenteerd
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/121569/samen-aan-de-slag-met-het-centrum-van-hoevelaken/
2019-01-15T16:00:50+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/11/06161441/2018-11-06-centrum-hoevelaken-stuw-16.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Hoevelaken, Nieuws