50 woningen achter de Nuul

Foto:

Smink Vastgoed gaat achter de Nuul vijftig extra woningen bouwen.

Voor het gebied Doornsteeg is in augustus2014 een masterplan vastgesteld. Hierin is een globaal plangebied opgenomen. Een aantal percelen van bewoners aan de Doornsteeg (ter hoogte van het tankstation) zijn destijds niet opgenomen in het te ontwikkelen gebied.

Intussen heeft Smink Vastgoed van een aantal bewoners percelen kunnen kopen. Hierdoor ontstaat een te ontwikkelen gebied ter grootte van circa 2 hectare. Dit gebied grenst direct aan het plangebied van Doornsteeg fase 1 en wordt aan de zuidzijde begrensd door de bestaande percelen van de Doornsteeg.

Van het totaal aantal gerealiseerde woningen bedraagt minimaal 35% sociale woningbouw. Smink Vastgoed zal de geluidswal langs de N301 op eigen kosten doortrekken. Het kruispunt Holkerweg/Doornsteeg wordt misschien gereconstrueerd.

Dossier: Doornsteeg

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden