Op kandidaatniveau zijn de stemmen geteld (video)

Foto:

Nijkerk doet mee aan een experiment met het tellen van de stemmen.

Op de verkiezingsavond werden ze geteld op partijniveau. Die uitslag werd donderdagnacht bekend. Donderdag werd op kandidatenniveau geteld. Dat gebeurde door 45 mensen bij Euretco. Ely Hackmann liet zich informeren door Nolly de Heus en burgemeester Renkema;

Hugo Doornhof

Hugo Doornhof komt in de Eerste Kamer. Hij stond op de CDAlijst op de negende plek en het CDA kan negen senatoren sturen. Althans volgens de voorlopige uitslag

Gerard van den Tweel wel/niet naar Provinciale Staten. Dat weten we nog niet. Na de voorlopige telling wordt de exacte zetelverdeling berekend. De definitieve uitslag is waarschijnlijk op 25 maart 2019 bekend.
Jan Markink, lijsttrekker (VVD) heeft alle Gelderse lijsttrekkers uitgenodigd om over de duiding van de verkiezingsuitslag en hoe nu verder met elkaar in gesprek te gaan.

Stemmen op kandidatenniveau geteld

Wilt u alle details weten, dan kunt u die op de site van de  gemeente vinden

Op de Nijkerkse kandidaten voor de Provinciale Staten is zo gestemd

Marjolein Faber (PVV) 1192 stemmen (zij was ook lijstaanvoerder)
Gerard van den Tweel (VVD) 1114
Matthias Blankesteijn (CDA) 723
Freek Rebel (CU) 647
Hans Boer284 (SGP)
Harke Dijksterhuis (CU) 257
René Ruesen (Groen Links) 140
Wim van Veelen (D66) 115

Geen Nijkerkers in bestuur Waterschap Vallei en Eem

Donderdag 21 maart maakte dijkgraaf Tanja Klip-Martin de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Waterschap Vallei en Veluwe bekend. De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe bedroeg 58,19%.

Op basis van 99,3 procent van de voorlopige telling is de uitslag in zetels:

VVD – 4
CDA – 3
CU – 3
Water Natuurlijk -3
PvdA – 2
SGP – 2
Lokaal waterbeheer -2
AWP – 2
50Plus – 2
VSP – 0

NB. De uitslagen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug volgen. Dit kan consequenties hebben voor de verdeling van de restzetels. Maandag 25 maart wordt de definitieve uitslag bekend.

Het betekent wel, dat er geen Nijkerkers meer in het bestuur van het waterschap zitten. Tot nu toe zat Dirk Wever er in. Hij was door zijn partij  “Water Natuurlijk”op een onverkiesbare negende plaats gezet.

Hele mooie opkomst

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin in reactie op de opkomst: “58,2 is een hoge opkomst. De waterschappen werken 24/7 aan het ruimtelijk aanpassen van ons land aan de gevolgen van de klimaatverandering en bevinden zich in het hart van de klimaatdiscussie. Naast een energietransitie zitten we immers ook in een watertransitie.” Vier jaar geleden was de opkomst van de waterschapsverkiezingen bij Waterschap Vallei en Veluwe 49,95 procent, een verdubbeling van de verkiezingen van 2011.

Definitieve uitslag en formateur

De definitieve uitslag wordt maandag 25 maart vastgesteld door het centraal stembureau van het waterschap. Donderdag 28 maart worden de gekozen bestuursleden geïnstalleerd en wijzen zij een formateur aan om tot een goede formatie te komen.

Opbouw algemeen bestuur 2015-2019

De opbouw van het algemeen bestuur van de periode maart 2015 tot maart 2019 is met 23 verkiesbare zetels als volgt:

VVD – 3 zetels
CDA – 3 zetels
ChristenUnie – 3 zetels
Water Natuurlijk – 3 zetels
PvdA – 3 zetels
SGP – 3 zetels
Lokaal Waterbeheer – 2 zetels
AWP – 2 zetels
50Plus – 1 zetel

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart kozen inwoners het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe aan de hand van de waterschapsverkiezingen. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe neemt beslissingen over de wateronderwerpen in de woonomgeving. Het waterschap zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Dat doet zij onder meer door rioolwater te zuiveren, het (grond)waterpeil te beheren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Het waterschap doet dit kijkend door een hedendaagse bril, zodat ook grote thema’s als energietransitie, klimaat en circulariteit een vertaling krijgen in het werk. Hoe zwaar die thema’s wegen en waar het waterschap in moet investeren qua kennis en geld bepaalt het algemeen bestuur.

Nederland kent in totaal 21 waterschappen. Het gebied van een waterschap kenmerkt zich door watergrenzen. Zo ligt het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren.

Landelijke website verkiezingen: www.waterschapsverkiezingen.nl

Website verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe: www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen

Dossier: Verkiezingen

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden