Programmabegroting 2021-2024 probleemloos aangenomen

Foto:

De begroting is altijd een ingewikkeld en uitgebreid verhaal.

Daarom maakte het college er een paar video’s over. Maar de raad had er geen moeite mee.

De beraadslagingen beginnen altijd met een beschouwing van iedere partij.

CDA

De komende jaren staan in het teken van verschillende visies over de toekomst van Nijkerk, aldus Joop van Ruler. Hij constateerde, dat in allerlei overleggen de nadruk liggen op bouwen, bouwen, bouwen. Maar dat kan volgens hem niet zo maar. Hoe zit het dan met industrieterreinen, recreatie, landbouw in de toekomst?
Hij vroeg ook aandacht voor he herinrichting in 2024 van het winkelcentrum Paasbos. Die kan echt niet uitgesteld worden, ook al niet omdat daar veel overlast is. Hij diende samen met de VVD een motie in om nieuwe maatregelen tegen de overlast af te dwingen. De voorgestelde maatregelen zijn: hangverbod na 23.00 uur, lachgas op voorhand daar verbieden. PRO21 suggereerde met de huidige coronamaatregelen (groep niet groter dan 2 mensen) in de hand te gaan handhaven vanaf morgen.

Het CDA is het eens met de (sluitende) begroting, ook al omdat de OZB niet echt verhoogd hoeft te worden. Maar op langere termijn ziet hij wel veel problemen opdoemen.

CU-SGP

Op een groot doek voor de grote kerk hangt een fraai spandoek: “hou moed, heb lief.” Dat had volgens de Boer ook boven de begroting kunnen staan. Er waren in 2020 veel plannen, ze gingen niet door. Hoe zal dat in 2021 zijn, zo vroeg hij zich af. We moeten nu wel ingrijpen en dat goed plannen en monitoren, zo ging hij nog maar even terug naar de zojuist aangenomen bezuinigingen. Hij riep het college alert te zijn op alle verenigingen, die moeilijke tijden meemaken, ook in 2021. Boer liep allerlei programmapunten door en liet blijken er in grote lijnen achter te staan. Maar hij vroeg ook om daar waar mogelijk de vaart er wel in te houden. Zijn partij staat achtte de motie over de extra maatregelen in het Paasbos.

Zijn partij staat ook achter de begroting, omdat er nog steeds ruimte is om te investeren.

PRO2

Irene Moes was onzeker over de invloed, die corona momenteel heeft. Hoe kunnen we plannen maken, als we niet weten hoe lang de invloed van corona zal zijn. Wat zijn de gevolgen van corona voor de begroting, zo vroeg ze zicht af. Wat betekent het voor de ambities, die de gemeente heeft. Ze wees er fijntjes op, dat met het afronden van “Samen aan Zet” het samen met inwoners Nijkerk vormgeven niet ophoudt.
Over het vuurwerk zei ze nog, dat het landelijk verbod logisch, maar volgend jaar moeten we er nog maar eens over verder te praten.

Ook deze partij staat achter de begroting.

VVD

De VVD was tevreden, dat – ondanks de stevige uitdagingen waar het college voor stond – toch tot een deze sluitende hebben geleid, zo begon Boudewijn Van der Woerd. Hij vroeg in in deze coronatijd wel extra aandacht voor het bedrijfsleven. Zij partij is blij met  de gang van zaken rond woningbouw, “maar we moeten wel goed blijven oppassen. We zijn niet tegen meer bouwen, maar moeten wel goed in de gaten houden hoe en wat  er dan gebouwd wordt.” Hij vond het overigens geen goed idee om duurzaamheid te betalen uit de portemonnee van de inwoners.
Volgens hem is er niet alleen in het Paasbos sprake van overlast. Die is er ook op andere plekken, maar de aandacht daarvoor is er niet altijd.

De VVD heeft geen problemen met de begroting

De Lokale Partij

Aart Klompenhouwer vond, dat de begroting gebaseerd is op heel veel onzekerheden. “Maar ja, dat kan ook niet anders in deze onzekere tijd.” Ondanks de video’s en andere uitingen is de betrokkenheid van de bevolking bij het opstellen van de begroting nihil, zo constateerde hij. Hij vroeg zich af, of de legesverhogingen de melkkoe van de gemeente Nijkerk worden: “De legestarieven voor omgevingsvergunningen worden met 6.1% verhoogd. Terwijl de opbrengsten al jaren hoger zijn dan in de begroting . Nu wordt er een tariefverhoging van €.100.000,- geraamd voor dit jaar. Het lijkt dus een melkkoetje te worden.
Ook hij vroeg zich, wie de duurzaamheid gaat betalen. Hij hoopte op vooral landelijke maatregelen. Net als de VVD vroeg hij ook nog aandacht voor de ambulancepost en de aanrijtijden van politie en ambulance.

Zijn partij heeft geen problemen met de begroting

De reactie van het college

De wethouders gingen op allerlei detailvragen in. De burgemeester liet weten, dat de overlast door jongeren in deze coronatijd echt is toe genomen. Dat is lastig om mee om te gaan, omdat de BOA’s eigenlijk ook overbelast zijn. Vooral de JOP in Hoevelaken en de situatie in het Paasbos baren zorgen. Renkema vond, dat er in het Paasbos al behoorlijk wat dingen in gang zijn gezet. Er is inmiddels een plan van aanpak, dat moet uitmonden in een palet van maatregelen. Die komen overeen met het voorstel in de motie om de overlast in het Paasbos terug te dringen. Of een hangverbod dan een goed middel is, daarover had hij zijn twijfels. Die had hij niet wanneer het gaat om lachgas daar te verbieden. Hij beschouwt de motie een ondersteuning van het beleid, dat al is ingezet. Renkema vond het jammer, dat er nu een beeld (in de media) is ontstaan, alsof er niets gebeurt in het Paasbos. Dat is te zwartgallig.

Tweede termijn

In de tweede termijn kwam Van Ruler terug op woningbouw. Hij benadrukte, dat Nijkerk een gemeente van 60.000 inwoners wordt, omgeven door brede stroken asfalt. Het kan – volgens de CDAvoorman – niet zo zijn, dat buurgemeenten de deur op slot doen en Nijkerk daarom volgebouwd wordt. Boer (CU-SGP) was het met het CDA eens, wanneer het om woningbouw gaat. “We bepalen zelf wel hoeveel huizen we willen bouwen. Niet allerlei regio’s (Food Valley) en omgevingen (Amersfoort), waar wij actief zijn.” Moes (PRO21) had er geen moeite mee, dat de financiële reserves in deze jaren aangesproken worden, maar zorgelijk vond ze het, net als haar collega’s wel. VVDfractievoorzitter Van der Woerd vond het fijn, dat de politiek in Nijkerk het eens is over de koers, die de gemeente in algemene zin moet varen. Klompenhouwer constateerde, dat er tussen de partijen hoogstens wat accentverschillen zitten.

Al voegde de Paasbosmotie volgens burgemeester Renkema niet veel aan het gevoerde beleid toe, toch werd hij toch raadsbreed aangenomen. Volgens de raad is de motie een aansporing van de raad om een stukje harder te lopen.

Het huishoudboekje van de gemeente

in één oogopslag

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden