Meepraten over woningbouw rond oud stadhuis

Foto: schermafbeelding gemeente video

Woensdagavond zoomden rond de 100 geïnteresseerden in op een informatieve bijeenkomst over de woningbouw rond de havenkom

Er liggen een aantal schetsen op tafel. Het plan is dus nog lang niet definitief.

Mogelijkheden

Tot nu toe is er met Jan en Alleman over de plannen overlegd (waaronder ABZ Diervoeding) en heeft de gemeenteraad de kaders bepaald. De verbinding tussen de havenkom en het plein moet een heel aantrekkelijke verblijfsruimte worden. Dat wil de gemeente graag. Het parkeren moet wel zoveel mogelijk “uit het zicht”. Daarom krijgen de woningen parkeerplaatsen achter de huizen.┬á Je kunt straks nog steeds in het oude stadhuis trouwen. De nieuwe woningen moeten daar bij passen en daarom wordt er gedacht aan een soort “herenhuizen”, maar er komen ook appartementen passend bij de Woonvisie. Het definitieve plan moet straks zo flexibel zijn, dat ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in de markt.

Arnold Meijer liet zich er niet over uit, hoeveel woningen er precies zullen komen en of de verdeling met 35% sociale woningbouw wordt gehaald.

Annemiek Hoitinga legde daarna uit, dat de plannen verder worden uitgewerkt. Daar komen ook nog twee bijeenkomsten voor en in het najaar moet het dan zo ver zijn, dat het bestemmingsplan op tafel ligt.

De kleine 50 vragen daarna gingen vooral over groenvoorzieningen, speelplaatsen, parkeren, recreatie, de hoogte van de woningen, het verkeer en over fijnstof van ABZ, maar de meest opvallende kwam van de stichting Oud Nijkerk: “Blijven de nucleaire bunker en het archief onder het stadhuis behouden?” Dat komt zeker nog aan de orde reageerde wethouder Oosterwijk. Hij benadrukte nog maar eens, dat de Woonvisie uitgangspunt is, maar dat “enige flexibiliteit” wel nodig is

Een verslag van deze bijeenkomst verschijnt later op de website van de gemeente. Daar kunt u dan ook nog vragen stellen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden