Gemeente gaat meer sturen bij woningbouw

Foto:

Het college vindt, dat er meer gebouwd moet worden.

In een voorstel aan de raad schrijven B&W: ” We moeten simpelweg meer woningen bouwen om in de vraag te voorzien en indien mogelijk moet woningbouw versneld worden. Wanneer meer eisen aan woningbouw worden gesteld moet dan ook gewaakt worden voor vertraging en uitval van projecten. De praktijk zal moeten uitwijzen of het pakket aan maatregelen dat nu wordt voorgesteld al dan niet van invloed is op de voortgang van woningbouwontwikkelingen.”

De raad drong er de afgelopen tijd op aan, dat verplichte percentages in het sociale en middeldure segment verhoogd moeten worden. Door de raad is onder meer vastgesteld dat het aandeel sociale woningbouw 35 procent moet bedragen en daarvan maximaal vijf procent sociale koop mag zijn. Het gevolg daarvan is wel, dat de gemeente de grond goedkoper aan ontwikkelaars moet verkopen. De schatting is nu, dat dat de gemeente (bij 500 woningen) ongeveer 1,4 miljoen euro gaat kosten.

Meer flats en dichter bij elkaar

Om aan alle eisen van de raad te kunnen voldoen, verwacht het college, dat de woningbouw er anders uit zal gaan zien. Huizen komen dichter bij elkaar te staan en er zullen meer flats (“gestapelde woningbouw”) gebouwd moeten worden. Dat is het gevolg van de strengere eisen ten aanzien van de betaalbaarheid.

35% sociale woningbouw

In de vorige woonvisie was het al de bedoeling, dat er 35% aan sociale woningbouw gerealiseerd moest worden. In de commissievergadering over woningbouw aan het Kerkplein van riep Van Elteren (Lokale Partij) op 11 juni j.l. nog,: “We halen die 35% weer niet. Ik nog nooit meegemaakt, dat dat wel het geval is. Het moet maar eens afgelopen zijn.” De Huurdersorganisatie Nijkerk schreef eerder een brief  aan de raad: “In de commissievergadering hadden wij u al medegedeeld dat er in de jaren 2019 en 2020 per saldo geen sociale woningen zijn gebouwd c.q. opgeleverd. Woningstichting Nijkerk (WSN) is het met deze bevinding eens.” Volgens de HON is het tekort aan sociale huurwoningen historisch hoog.

De raad geeft er 25 juni een klap op de Woonvisie en niet pas na de zomer, zoals wij eerder schreven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden