Beperkte inzage onvoldoende voor ABZ Diervoeding

Foto:

Gisteren berichtten wij, dat de gemeente vertrouwelijke informatie voor een deel openbaar heeft gemaakt.

Het gaat over de plannen voor de Havenkom. Het idee is daar huizen te bouwen. ABZ Diervoeding ziet dat niet zitten.

Daarom vroeg de onderneming om inzage in de plannen. Kreeg die gedeeltelijk en legt zich daar niet bij neer. Directeur Roordink: “Wij hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt, omdat wij maar beperkt inzage gekregen hebben in het dossier Havenkom naar aanleiding van ons WOB verzoek. De adviescommissie bezwaarschriften heeft ABZ Diervoeding gelijk gegeven. De gemeente geeft aan het besluit van de adviescommissie geen volledig opvolging door het verstrekken van stukken waarin grote delen zijn weggelakt.
De gemeenteraad heeft beslist (naar aanleiding van het besluit van de adviescommissie) om het bezwaar tegen de weigering om de geheimhouding op te heffen (in het WOB-dossier). De strekking van het besluit is dat de geheimhouding deels wordt opgeheven, maar dat vrijwel alle relevante informatie daaruit is weggelakt. Feitelijk is er daardoor nauwelijks informatie openbaar gemaakt. De gemeente verschuilt zich in mijn opinie hiermee achter de gemeenteraad door het besluit als volgt te formuleren en als besluit voor te leggen aan de raad.

Doordat de gemeente zo terughoudend is om de informatie openbaar te maken, wekt zij de indruk dat het dossier Havenkom er anders voor staat dan de afgelopen jaren door de gemeente naar buiten toe gecommuniceerd is. Zodra de rechter heeft beslist dat aan ons WOB verzoek moet worden meegewerkt, zullen we uiteindelijk alle informatie kunnen inzien.”

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden