INGEZONDEN BRIEF: Red Ons Hoevelakense Bos

Foto:

Op 28 maart publiceerden wij het artikel “Knooppunt Hoevelaken en de natuur”, waarop de heer Willem Fontein reageerde met een ingezonden brief. Die brief was weer aanleiding voor Rijkswaterstaat om te reageren

Die reactie gaat volgens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar verder niet in op de feitelijke problematiek die aan de vraag van de Heer Fontein ten grondslag lag. Daarom hieronder een verdere toelichting van diezelfde Stichting.

In het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) van het Project Knooppunt Hoevelaken staat dat natuurcompensatie in eerste instantie gelokaliseerd zal worden aangrenzend aan Het Hoevelakense Bos, aangezien een aanzienlijk deel van het grondverlies veroorzaakt wordt door de noodzakelijke verbreding van de A28 bij Hoevelaken/Nijkerk, aangrenzend aan het Bos. Een andere belangrijke reden was om de groeiende druk op het Bos – door vooral de voortgaande uitbreiding van Amersfoort/Vathorst waarvan veel bewoners regelmatig het bos bezoeken, vaak ook met hun honden – te verminderen.

In 2018 is, in samenspraak met gemeentes Nijkerk en Amersfoort, de werkgroep “Ons Hoevelakense Bos en Omgeving” opgezet. De visie van deze groep is vastgelegd in het document “Ontwikkelingsvisie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving” en goedgekeurd in april 2021 door de gemeenteraad in Nijkerk. De visie diende als basis voor de Amersfoortse “Ontwikkeling Ruimtelijke Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost en West” en ook voor het overleg tussen gemeentes Nijkerk en Amersfoort. De besprekingen leidden tot de afspraak om het gebied westelijk van Het Hoevelakense Bos tussen de Nijkerkerstraat en Het Bos in samenspraak te ontwikkelen. Primair doel was meer recreatieve ruimte (ca 25ha) te scheppen om het Hoevelakense Bos te ontlasten.

Op grond van de afspraak met Amersfoort zijn de Gemeente Nijkerk en Geldersch Landschap en Kastelen (GLK) voortvarend te werk gegaan met de plannen voor het herinrichten van het Bos op basis van het goedgekeurde inrichtingsplan. Maar helaas is de besluitvorming in Amersfoort over dit inrichtingsplan herhaaldelijk uitgesteld en niet geconcretiseerd.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere mogelijkheden geweest om landbouwgrond aangrenzend aan Het Hoevelakense Bos en de Nijkerkerstraat te kopen en wij hebben als Stichting de betrokken partijen daar vaak op geattendeerd. Maar helaas heeft dat nooit geleid tot meer concrete afspraken of aankopen.

Type=N, Mode=M, DE=None

Recentelijk heeft een projectontwikkelaar een aanzienlijk deel van de gronden gekocht voor (agrarisch) privégebruik, terwijl het aan de koper bekend was dat op deze gronden ook voorzieningen waren gepland ter ontlasting van het Bos en om meer groen recreatieve ruimte voor de bewoners van Nijkerk en Amersfoort te creëren. Helaas wil de nieuwe koper daar geen gevolg aan geven waardoor het totale Inrichtingsplan helaas de prullenbak in kan. Dit betekent dat het wandelgebied in en rond het bos niet wordt uitgebreid en er geen nieuwe en betere plek komt voor loslopende honden en de schade aan de natuur door loslopende honden wordt niet verminderd. Er komt ook geen ruiterpad, geen fietspad en de ongeschikte parkeerplaats bij de ingang van het bos op de Nijkerkerstraat kan niet verplaatst worden. Bovendien worden de plannen van GLK voor hun gebied tussen de Westerdorpstraat en de A1 verder te ontwikkelen waarschijnlijk niet voortgezet. De bewoners zijn de dupe van deze ontwikkelingen.

Het is op zo’n moment wel bijzonder wrang om in de reactie van Rijkswaterstaat te lezen dat de natuurcompensatie voor het Knooppunt Project onder meer op de Melksteeg tussen Soest en Amersfoort is geland, een gebied dat was aangekocht door Amersfoort en daarna is doorverkocht aan RWS!

Er blijven veel onbeantwoorde vragen naar bestuurlijk onvermogen en daadkracht waardoor het plan is gesneuveld. En een belangrijke vraag blijft uiterst actueel: Wat doen de Gemeente Nijkerk en de Gemeente Amersfoort nu om het probleem van te weinig recreatieve ruimte in de buurt op te lossen?

Intussen is er door de nieuwe eigenaar een wal met begroeiing om zijn aankoop aangelegd waardoor het prachtige landelijk zicht op het Hoevelakense Bos grotendeels verloren gaat. En dat geldt helaas ook voor het fraaie zicht op “Huize Hoevelaken” (een Rijksmonument) en Het Hoevelakense Bos, (een natuurmonument), dat straks door nieuwe beplanting grotendeels aan het zicht wordt onttrokken, zowel vanaf de Westerdorpstraat als vanuit de Boslaan in het Hoevelakense Bos.

Type=N, Mode=M, DE=None

Tot slot: De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar blijft, samen met de betrokken partijen, naar nieuwe oplossingen zoeken om het Bos te ontlasten en de leefbaarheid te bevorderen en ook de belangen van Hoevelaken in het alsmaar verder uitgestelde herontwikkelingsproject Knooppunt Hoevelaken te behartigen! Meer informatie over onze activiteiten is te vinden op de website www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden brieven, maar behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten.

 

 

 

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen