Hoe gaat het eigenlijk met statushouders in onze gemeente?

2015: stadswandeling met statushouders
2015: stadswandeling met statushouders
Foto: Matthias van Bloemendaal

Vanaf 23 mei zijn statushouders gehuisvest in de voormalige dependance tegenover het gemeentehuis.

Vorige week ging daar een informatieavond in het gemeentehuis over. Nijkerk neemt al jaren lang statushouders op. Wij schreven er in 2015 voor het eerst over. En we vroegen ons af, hoe het met die mensen gaat. Dat is lastig te achterhalen, want de gemeente weet dat eigenlijk pas nauwkeurig sinds statushouders onder de nieuwe wet inburgering vallen. De gemeente gaf ons de volgende antwoorden.

Hoeveel statushouders zijn er de afgelopen jaren tot nu toe in Nijkerk gehuisvest?

“Op dit moment zijn er 147 nieuwkomers gekoppeld aan de gemeente Nijkerk die onder de nieuwe wet inburgering vallen. Daarvan zijn er 108 asielmigranten en 39 gezinsmigranten (de mensen die naar Nederland komen om zich bij hun partner of vader/moeder te voegen). Van de 108 asielmigranten zijn er 22 in 2022 in de gemeente komen wonen, 62 in 2023 en 24 in 2024.”

Hoeveel van die statushouders hebben de afgelopen hun inburgeringstraject (in welke vorm dan ook) helemaal afgerond? Zijn dus ingeburgerd?

“We hebben hier pas cijfers van beschikbaar sinds de nieuwe wet inburgering, die per 1 januari 2022 is ingegaan. Onder de oude inburgeringswet was inburgering de verantwoordelijkheid van de persoon zelf, en werd dit niet bijgehouden. Asielmigranten mogen drie jaar doen over inburgering. Van de asielmigranten die onder de nieuwe wet inburgering vallen zijn er op dit moment twee die de inburgering volledig heeft afgerond.”

Hoeveel statushouders zijn succesvol naar werk geleid. Hoeveel niet en wat doen die dan nu om in hun onderhoud te voorzien?

“Wat betreft de nieuwkomers die onder de nieuwe wet inburgering vallen zijn 56 personen uitsluitend met het volgen van de inburgering bezig. Voor 35 personen moet nog een persoonlijk integratieplan worden opgesteld, daarna kunnen zij beginnen aan hun opleiding, 4 personen werken parttime, 5 personen volgen regulier onderwijs of worden daarnaar toe begeleid, 2 personen zijn naar een andere gemeente verhuisd, 1 persoon verblijft vanwege familieomstandigheden in het buitenland en van 5 personen is op dit moment niet bekend wat ze doen.

Ook hier geldt dat we het van de mensen die onder de oude inburgeringswet vallen niet weten. Het is wel zo dat iedereen die een uitkering ontvangt, dus ook de asielmigranten die nog geen werk hebben, onder begeleiding staan van een klantmanager, die hen begeleidt en bemiddelt naar werk.”

Hoeveel statushouders hebben Nijkerk intussen weer verlaten en is er enig zicht op, waar die heen zijn gegaan?

“Van asielmigranten die onder de nieuwe wet vallen betreffen dit twee personen. Beiden zijn naar Amersfoort verhuisd. Van asielmigranten die onder de oude inburgeringswet vallen zijn hier geen cijfers van bekend.”

Statushouders en asielzoekers, waar hebben we het over?

Stel je voor dat je in een land woont waar oorlog is of waar je niet veilig bent. Je besluit dan om te vluchten naar een ander land waar je hoopt op een beter leven. Maar wat is nu het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder?

Asielzoeker

Jij bent op de vlucht en hebt asiel aangevraagd in Nederland.
Je wacht op een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over je asielverzoek.
Je mag tijdens deze periode in Nederland verblijven in een asielzoekerscentrum (AZC).
Je mag niet werken in Nederland, maar je krijgt wel basishulp van de overheid om in je levensonderhoud te voorzien.

Statushouder

Je asielverzoek is goedgekeurd door de IND.
Je hebt een verblijfsvergunning gekregen en mag in Nederland blijven.
Je bent een “statushouder”.
Je mag in Nederland wonen en werken.
Je krijgt geen basishulp meer, maar je valt onder de Participatiewet. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor je inkomen en je moet meewerken aan re-integratie in de Nederlandse samenleving.

Belangrijk om te weten

Iedereen die asiel aanvraagt in Nederland, is eerst een asielzoeker.
Niet alle asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning.
Als je een verblijfsvergunning hebt gekregen, ben je geen asielzoeker meer, maar een statushouder.
bron: Gemini (AI)

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram, Mastodon en Threads, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen