Nieuw stadhuis kost teveel volgens CDA

Foto:

Vorige week bracht de gemeente Nijkerk een persbericht uit over de bouw van het nieuwe stadhuis.

Daarin zegt de gemeente dat de jaarlijkse kosten voor de huisvesting niet hoger worden.

Volgens CDAfractievoorzitter en lijsttrekker Joop van Ruler is het beter de kosten van nieuwbouw te vergelijken met de kosten van renovatie van het huidige stadhuis. Nieuwbouw kost violgens hem € 865.000 per jaar en een renovatie zonder parkeergarage kost € 440.000 per jaar.

Van Ruler: “De gemeente wil bij de renovatie een parkeergarage in het bestaande gebouw realiseren zodat de totale kosten voor renovatie op € 700.000 uitkomen. Het achteraf inbouwen van een parkeergarage is een complex en duur karwei dat volgens het CDA niet nodig is. Als we dat achterwege laten en gewoon bovengronds parkeren dan kost die renovatie nog maar € 440.000 per jaar, Daarmee besparen we € 425.000 per jaar tegenover nieuwbouw en dat gedurende vele tientallen jaren. Dat loopt dus in de vele miljoenen.”

Het voorstel voor de bouw van een nieuw stadhuis maakte in 2017 deel uit van een heel breed voorstel over de uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk. Een voorstel waar het CDA als enige partij tegen heeft gestemd vooral vanwege de daarin opgenomen nieuwbouw van het stadhuis. Omdat de discussie toen vooral ging over de parkeerproblematiek en de gevolgen voor ABZ diervoeders is er volgens Van Ruler te weinig discussie gevoerd over het nieuwe stadhuis.

Van Ruler: “Daarom wil het CDA de voorstellen voor een nieuw stadhuis opnieuw in de raad bespreken, met alle cijfers tot in detail op tafel. Wij hopen de andere partijen te overtuigen dat renovatie ook een stadhuis oplevert dat voldoet aan de huidige eisen maar wel tegen veel lagere kosten. Bovendien willen wij een stadhuis dat grotendeels pas 24 jaar oud is niet afbreken maar renoveren, want dat is pas echt duurzaam.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden