Verontwaardiging over uitbreiding Albert Heijn

Foto:

Pure willekeur

Dat is hoe de Boni en de Jumbo aankijken tegen de toestemming, die de gemeente wil geven voor de uitbreiding van de Albert Heijn. Volgens hen moet op z’n minst de nieuwe detailhandelsstructuurvisie worden afgewacht, voordat wordt toegestaan dat de winkel buiten het kernwinkelgebied wordt vergroot. Hoe de Aldi en de Lidl tegen de uitbreiding aankijken is niet bekend. Ze hebben zich niet door zich niet door advocaat Veii Jacobs latenvertegenwoordigen

Volgens haar kreeg Gerard Van den Tweel in de zomer van vorig jaar nog nul op het rekest voor zijn uitbreidingsplannen voor de Albert Heijn aan de Frieswijkerstraat. Wethouder Wim Oosterwijk gaf toen aan, dat er blijkens onderzoek al genoeg winkeloppervlakte aan supermarkten was. De revitalisering van het pand was mooi, maar de gewenste uitbreiding paste simpelweg niet binnen het detailhandelsbeleid van de gemeente. Tot grote verbazing van de andere supermarkten, de Jumbo en de Boni, staat wethouder Oosterwijk nu wél positief tegenover de uitbreidingsplannen van Van den Tweel. Het betreft geen geringe uitbreiding, maar een vergroting van het winkeloppervlak met maar liefst meer dan 600 m2.

Detailhandelsstructuurvisie

De timing is volgens de supermarkten op zijn minst curieus te noemen. Het detailhandelsbeleid van de gemeente is ongewijzigd en de gemeente werkt al een tijd aan een nieuwe detailhandelsstructuurvisie. Deze visie wordt in mei door de gemeente gepresenteerd. Het wordt onverantwoord gevonden om hierop vooruitlopend nu al toestemming te geven voor een grote uitbreiding van de winkel van Van den Tweel. De supermarkten vrezen voor de verdere leegstand en ontwrichting van het centrum. Bovendien ontstaat er een ongelijk speelveld. Een uitbreiding van de Albert Heijn zet de ontwikkelmogelijkheden van de andere supermarkten in de gemeente Nijkerk op slot.

Willekeur

Jacobs laat weten, dat de supermarkten zich zullen beraden over de te nemen juridische stappen wanneer het college onverhoopt definitief besluit om een vergunning af te geven. “Het is natuurlijk vreemd dat de uitbreiding kortgeleden nog onverantwoord werd geacht, maar dat de wethouder nu ineens toestemming zou willen geven.” Volgens haar zou de gemeente onzorgvuldig te werk gaan door zomaar extra supermarktmeters toe te staan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0