Neemt de burgemeester zijn verantwoordelijkheid wel?

Foto:

Bewoners rondom winkelcentrum Paasbos hebben vrijwel dagelijks te maken met ernstige overlast van jongeren en jongvolwassenen.

Om die overlast terug te dringen voert de Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) overleg met de gemeente Nijkerk. Volgens de HON zegt de gemeente zegt. dat er achter de schermen hard wordt gewerkt. “Maar de bewoners hebben alleen gemerkt dat er een klein beetje groen is gesnoeid.”

Escalatie

Hierover zegt HON voorzitter Ron Weil: “CDA en VVD hebben een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om een stapje harder te lopen met het oplossen van de problemen. De motie werd unaniem door alle politieke partijen aangenomen. Renkema zelf vindt dat hij goed bezig is en dat de problemen mede het gevolg zijn van Corona. De problemen spelen echter al vele jaren. Door in het verleden slechts halfzachte maatregelen te treffen heeft Renkema de situatie niet alleen laten voortbestaan, maar ook laten escaleren.”

Tijdens diezelfde raadsvergadering van 12 november 2020 moest Renkema erkennen dat er onvoldoende mankracht is om de overlast aan te pakken. Toch wordt er geen beveiligingsbedrijf ingeschakeld, ook al omdat er sinds begin deze maand drie BOA’s bij zijn gekomen.

Positie op het spel

Weil: “Nu is het zo dat de burgemeester de motie naast zich neer kan leggen. Hij hoeft het niet uit te voeren. Maar daarmee zet hij wel zijn positie op het spel. Tenslotte is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert.”

Preventieve maatregelen

Volgens de HON zijn de (jeugd-)groepen in Paasbos bij de politie bekend. De politie wil naar verluid ook wel optreden, maar dan moet er wel sprake zijn van strafbare feiten. De wijkagent zegt hierover: “De groepen rennen vaak de wijk in bij het zien van de politie. Dit maakt staande houding van de groep, controleren en verbaliseren lastiger. Je hebt dan een soort van kat en muis-spel. We gaan regelmatig het gesprek aan met de jeugd en de ouders.”

HON vraagt zich af waarom de burgemeester deze situatie laat voortbestaan en de politie niet ondersteunt met preventieve maatregelen. Het Mosquito systeem is voor HON nog steeds een preventieve maatregel die genomen kan worden.

Geen stapje harder

Weil: “Bij de gemeente wordt nog geen ‘stapje harder gelopen’. Met medewerkers van de groenvoorziening was afgesproken dat het groen vóór de Kerst grondig gesnoeid zou worden om locaties overzichtelijker en veiliger te maken. Nu krijgen wij te horen dat het moeilijk is om dat op tijd te realiseren. Dat betekent dat ook het afgesproken lichtplan vertraging oploopt. Waar blijven de hekken zodat er niet meer op de achterpaden gecrost kan worden en het geen schuilplek meer is voor overlastgevers? Waar blijft het plan van aanpak? Burgemeester, waar bent u mee bezig?”

Dossier: Paasbos

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden