Hoe wordt Nijkerk duurzaam?

Foto:

In een lange brief aan de gemeenteraad schetst het college hoe we ervoor staan, als we het over duurzaamheid binnen de gemeentegrenzen hebben.

Dat is een onderwerp met veel aspecten

2050: energie neutraal

Het gemeenteb3estuur wil in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dat hebben ze niet zelf bedacht, dat moet in het hele land.  Het betekent dat alle energie die binnen de gemeentegrenzen gebruiken wordt, duurzaam opgewekt moet worden. Om dit te bereiken zet de gemeente enerzijds in op het realiseren van verregaande energiebesparing, anderzijds op de realisatie van duurzaam opgewekte energie, onder andere door zon op dak, windturbines en zonnevelden.

Energiebesparing

Energie kun je vooral besparen door te verduurzamen. Om inwoners te helpen bij dat verduurzamen van hun eigen huis, beschikt de gemeente Nijkerk over een eigen Energieloket. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over energiebesparing en verduurzaming van het eigen huis. En er zijn (of komen) subsidieregelingen. Zo is er een regeling om kleine energiebesparende maatregelen in het huis bij inwoners thuis te stimuleren. Daarvoor is 120.000 euro beschikbaar .

Momenteel zijn op het stadhuis druk in de weer met het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Energie duurzaam opwekken

De raad heeft zich daar een jaar gelden al over uitgesproken. Er wordt gewerkt aan diverse samenhangende doelen waaronder het realiseren van maximaal 40 hectare zon op land en het onderzoeken van de haalbaarheid van tenminste 2 windmolens langs de A28. Ook het versterken van de economische vitaliteit en de natuur en landschapswaarden van de polder Arkemheen zijn onderdeel van het project.

 

Dossier: Energietransitie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden