Weinig belangstelling voor RES vragenuurtje

default
Foto:

De Regionale Energiestrategie houdt zich bezig met de overgang naar duurzame energie.

Daar was maandagavond online een vragenuurtje over. Daar kwamen niet heel veel mensen op af. Ze waren op één hand te tellen.

Wethouder Harke Dijksterhuis schetste eerst wat in ons dossier (energietransitie) te lezen valt. Dijksterhuis: “In het kort komt het erop neer, dat we in 2050 energieneutraal willen zijn. Dat kan/moet door veel zuiniger met energie om te gaan en de energie, die we nodig hebben, duurzaam op te wekken. Wat dat opwekken betreft gaat Nijkerk voor zonnepanelen en windmolens. Kanttekening daarbij: zonnepanelen best maar wel op daken en niet op landbouwgrond. Maar al zouden we alle daken kunnen vol leggen, dan nog komen we tekort. Daarom vindt de gemeenteraad het goed, dat tot 2030 40 hectare landbouwgrond gebruikt wordt. Bovendien is voorlopig plaats voor 2 windmolens. Die aanpak is ingebracht in de RES.”

Draagvlak vergroten

Het gesprek ging daarna vooral verder over de betrokkenheid van burgers. De belangstelling voor het onderwerp is voorlopig niet bijster groot. Dit vragenuurtje was daar een voorbeeld van. Toch doet de gemeente er alles aan om die betrokkenheid te vergroten, bijvoorbeeld met de nieuwe website “Duurzaam Nijkerk“. Daar is heel veel informatie voor burgers en bedrijven te vinden, ook over allerlei subsidiemogelijkheden. Bovendien zet de gemeente social media en brieven aan burgers in. Daarnaast kan iedereen terecht bij het energieloket en de klimaatkamer, die momenteel in Nijkerkerveen staat. Maar makkelijk is het niet, het vergroten van die betrokkenheid./ Dijksterhuis:”We moetn de kracht van de herhaling inzetten!”

De gemeente probeert ook om samen met betrokkenen plannen op te stellen. Zo zijn 260 bedrijven aangeschreven over de plaatsing van 2 windmolens langs de A28, Grofweg bij de Flier en bij de McDonald. Bedrijven reageren daar positief op en willen er over meepraten en meedenken.

Een van de aanwezigen pleitte voor een lokaal platform waar burgers en bedrijven bij elkaar gebracht worden, wanneer burgers willen verduurzamen en waarbij die (Nijkerkse) bedrijven kunnen helpen.

Donderdag praat de gemeenteraad weer verder over dit onderwerp, dat nog jaren op de agenda zal staan.

Dossier: Energietransitie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden