INGEZONDEN BRIEF: Wees eerlijk naar de burger

Foto:

Jan van den Brink schreef deze open brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Geacht college,

Via een persbericht van 25 april 2023 verneem ik dat uw college voornemens is om geen bronpunt c.q. ondergrondse parkeergarage voor openbare parkeerplaatsen in het gebied Kerkplein te realiseren. ,,Onderzoek van de gemeente wijst uit dat in de bestaande parkeergarages altijd voldoende ruimte is voor bezoekers om hier hun auto te parkeren”, zegt wethouder René Windhouwer.

Dat kan volgens hem wel betekenen dat bezoekers soms een stukje verder moeten lopen.
Ik ken de cijfers (nog) niet, maar als voormalig voorzitter van de werkgroep Parkeren van het Platform Binnenstad Nijkerk, wil ik hier graag op reageren.

Dat er volgens het nieuwe onderzoek voldoende openbare parkeerplaatsen in de Binnenstad zijn, verbaast mij niet. Dit was ook al de conclusie van de Parkeerbalans Binnenstad Nijkerk van de Anteagroep in 2015. Daar komt nog bij dat inmiddels besloten is een deel van het maaiveld-parkeren te handhaven zoals: Het parkeerterrein Stadspark en het langsparkeren in de Venestraat, de Holkerstraat en de Torenstraat.

De reden om een bronpunt c.q. openbare parkeergarage te realiseren bij het Kerkplein was NIET omdat er onvoldoende parkeerplaatsen waren in de Binnenstad, maar omdat deze deels op de verkeerde plek lagen (aan de oostkant) en er aan de westkant van de Binnenstad onvoldoende parkeerplaatsen waren (en nu nog zijn).

Het ‘een stukje verder moeten lopen” zoals de wethouder het verwoordt, houdt in dat er ook een stukje verder (op de rondweg) gereden moet worden! De doelstelling van de Visie Binnenstad en ook van het Verkeersplan was: het terugdringen van het autoverkeer op de rondweg en het veiliger maken van de rondweg. Op basis van het zogenaamde “stermodel” is gekozen voor “inprikkers”. Door het ontbreken van het bronpunt aan de noord/westkant betekent dat het autoverkeer vanuit die richting vanaf de Vleenenck moet doorrijden naar de rotonde bij de Oranjelaan (parkeergarage Jumbo) of naar de rotonde bij de Frieswijkstraat (parkeergarage Boni) Dat betekent dus meer autoverkeer op de rondweg en dus ook onveiliger.

En daarbij te bedenken dat het kruispunt Venestraat/Torenstraat nu al zeer gevaarlijk is.

Ik kan mij goed voorstellen dat uw college van mening is dat het realiseren van een openbare parkeergarage onder het Kerkplein te duur wordt. Als u dat besluit, is dat ten principale legitiem. Maar voor de zuiverheid van bestuur moet u daarbij dan wel het juiste argument gebruiken. Wees eerlijk naar de burger toe en zeg dan: het wordt te duur en wij accepteren daarbij dat we de oorspronkelijke doelstellingen van het Verkeersplan niet halen. Het is jammer dat het onveiliger wordt op de rondweg; maar dat is de consequentie van onze bestuurlijke keuze.

Hoogachtend,
Jan van den Brink

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden brieven, maar behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen